Navigation
And with no further ado, here's the newsitem you requested from the frontpage of www.ericade.net:

(2014-04-23) Om Omega-listan

Omegalistan är listan där föreningen Aleph grundades. Den är till för allmänna transhumanistiska diskussioner.

Hur går jag med?

Skicka ett epost till Omega-subscribe@ericade.net.

Det finns ett primitivt webarkiv här.

Samtliga kommandon

List: <Omega@ericade.net>
List-Help: <mailto:Omega-help@ericade.net>
List-Post: <mailto:Omega@ericade.net>
List-Subscribe: <mailto:Omega-subscribe@ericade.net>
List-Owner: <mailto:Omega-owner@ericade.net>
List-Id: <Omega.ericade.net>
List-Unsubscribe: <mailto:Omega-unsubscribe@ericade.net>
Errors-to: <Omega-errors@ericade.net>

Mer om grunderna till listan finnes här.

Waldemar Ingdahl berättar om rörelsens historia här

Posted: 2014-04-23 by Erik Zalitis
Changed: 2014-04-23 by Erik Zalitis

News archive